Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Πιερίς η Μάνιος, Pieris mannii


Oxythyrea funesta


Episyrphus balteatus


Ephippiger sp