Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Πιερίς η Μάνιος, Pieris mannii


Oxythyrea funesta


Episyrphus balteatus


Ephippiger sp

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

lasiocampa quercus
Anomala dubia


Coenonympha pamphilus


aporia crataegiLeptidea sinapis
Mutilla europaea