Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Πιερίς η Μάνιος, Pieris mannii






Oxythyrea funesta






Episyrphus balteatus






Ephippiger sp





Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

lasiocampa quercus




Anomala dubia






Coenonympha pamphilus






aporia crataegi







Leptidea sinapis




Mutilla europaea